Có nên đầu tư căn hộ Asa Light thời điểm cuối năm không?